piektdiena, 2009. gada 27. februāris

BEIDZOT VARU DOTIES UZ AUSTRUMIEMSveiki miljie!


Sintija atrakstija par situaciju Latvija - ka katru dienu gandriz 1000 cilveku zaude darbu. Man sirds luzt to dzirdot. Tai pat laika zinu, ka risinajums ir patiesam pazemoties Dieva prieksa, nakt kopa baznicas, majas un lugt! Dievs ir Dievs, kas atbild uz lugsanam! Tikai vai mes pazemojamies Vina prieksa, vai meklejam Vina gribu, vai dzenamies pec Vina valstibas? Smagi man, bet ari seit Uganda es ludzu par jums!

Beidzot esmu gatava doties uz austrumiem! Sodien sanemu specialu atlauju (uz so atlauju gaidiju divas nedelas, varat redzet attelu no manas pases :) ), ka varu uztureties Uganda lidz 25. maijam, pec tam uzturesanas atlauja atkal japagarina. Tas man izmaksaja 90 000 UGX (30 LS) un vel apmeram 10 000 UGX (3.30Ls), ko iztereju transportam uz turieni braukajot neskaitamas reizes. Kad runajos ar citiem baltajiem cilvekiem, vini saka, ka Dievs ir darijis brinumu, jo cotiem tik atri sadas atlaujas dabut neizdodas. SLAVA DIEVAM!


Ritdien dodos jau uz Mayuge un tad uz Bugiri, kur kadu laiku ari dzivosu. Iedomajos, ka nebutu par sliktu jus informet, kur dzivosu:
Es dzivosu seit:Pastor Ojambo Micheal+256753151346Bugiri district, Buyinja country, Banda Sub-country, Buchumba Parish, Busuma Village
Bet sadarbosos ari ar so macitaju:Pastor Masiga Josephat+256753294186Bugiri District, Counrty- Buyinja,Sub-country Banda; Parish Bwoya, Village Bukeda, Church: Lutolo pastormasiga@yahoo.com
Amerikaniete, kura dzivo un kalpo netalu no musu brala Maika:ACM MinistriesHeeding the CryAurora CastilloPO. Box. 642018 Kenner, LA 70064PO Box. 4248 Kampala, +256782367028 amailto:aurora@acmministries.net http://www.acmministries.net/

Man izdevas atrast organizaciju: NEW LIFE MINISTRIES (Latvija pazistama ar nosaukumu Agape), kura ir iztulkojusi Jezus filmu pec Lukas evangelija Ugandas vietejas valodas. Iegadajos tris kasetes - vienu anglu valoda, otru luganda un treso svahili. Bugiri rajona vietejie cilveki runa galvenokart lusamja, bet saja valoda filma vel nav iztulkota un vini iedrosinaja, ka vietejie vares saprast ari luganda, jo valodas ir mazliet lidzigas. Turklat vel Dievs mani saveda kopa ar Amerikanu misionari Auroru, kura dzivo 10 minusu gajiena no vietas, kur ari es dzivoju, izradas - vinai ir projektors un generators un skanu sistema, ta ka mes sis filmas varesim vietejos ciemos paradit. Tagad tikai ludzam Dievam gudribu, lai pietiek gudribas ka visu noorganizet, ka sadarbioties ar vietejiem macitajiem, lai tie cilveki, kuri atgriezas pie Kristus, ari butu kads, kas vinu vada talak garigaja izaugsme. Vel si organizacija iedeva ari Jana evangeliju luganda valoda un es iegadajos bukletus, kuri stasta par cetriem garigajiem likumiem un Sv. Gara piepilditu dzivi - tie ir viegla valoda, ar zimejumiem :) Sie bukleti ir vieteja valoda lusamja, dazi ir ari luganda un anglu valoda.

Tad vel macitajs Rinalds Grants man atsutija kontaktus no Alfas kursa nacionala koordinatora Uganda Maxwela : man izdevas ar vinu satikties - loti pazemigs, pretimnakoss jauns puisis, pieder anglikanu baznicai. PAstastiju, ka Latvija kalpoju ar Alfas kursu un labprat meginatu palidzet macitajiem to iedzivinat seit. Izradas, dazas vietas alfa notiek un pat cietumos un universtitates. Citur iet grutak. Ari musu biskaps Dzerals ir izgajis Alfas apmacibu, bet vina draudze Alfa kurs ir noticis tikai vienu reizi. Tad nu es iegadajos ar Alfas kursa rokasgramatas, ar domu - ja nu Ugandas austrumos musm izdodas kopa ar vietejiem macitajiem tadu noorganizet un apmacit, ka vini to varetu darit pasi - tas viss Dieva rokas!

Artis Druvietis man atsutija dazadus materialus par majas grupam. Tad nu izprinteju (kaut printesana seit ir salidzinosi darga) un loti ceru, ka izdosies kadas no jau esosajam majas grupam stiprinat un ja Dievs svetis -izveidot jaunas.

Satikos ari seit Kampala ar Maiku, kura gimene mani uznems Ugandas autrumos. Sobrid izskatas, ka es varetu tur pavadit visu martu un lielako dalu aprila - bet tas viss ir Dieva rokas! Izrunajam, ka es tiesam negribu nekadus ipasus apstaklus, bet es gribu but viena no viniem un pats galvenais - esmu noilgojusies kalpot cilvekiem: iet no majas uz maju un liecinat par Kristu. Maiks kluva loti priecigs to dzirdet. Vietejie macitaji no Bugiri un Busijas rajoniem zvana man laiku pa laikam un saka, ka loti ilgojas mani redzet atkal, vini grib rikot ari kadas konferences - gan sievietem, gan jauniesiem, bet tas viss sobrid Dieva rokas! Ar macitaju Dzosafatu gribejam ari apciemot salas un paradit tur Jezus filmu, jo salas cilveki ir loti nabadzigi un izplatits ir alkoholisms, vini ir daudzi bez ceribas, bet ari par to vel ir jaludz.

Ta nu izskatas, kas dosos uz austrumiem ar trim somam :)

Kapec rakstu visus sos planus - tapec ka man nav ne jausmas, vai pat 1% no si visa ir nepieciesams istenot, par to ir jaludz, lai Dievs atklaj SAVU PLANU kads VINAM IR PRIEKS SIS TAUTAS un lai mes varam saredzet, kapec mes latviesi, esam seit VINA AICINATI :)

Nobeiguma tikai varu teikt, ka Dievs strada pie manas sirds, par ko esmu prieciga un pateiciga un katru Dienu arvien vairak priecajos un patiecos, ka varu but mazs ierocis Vina specigajas un varenajas rokas! :)

Esiet ari jus svetiti !

pirmdiena, 2009. gada 23. februāris


Attels, ko nepievienoju, kad aprakstiju savu ikdienu Kampala.
Zeni pusdieno.
Kamperigisa

sestdiena, 2009. gada 21. februāris

GRIBAT KO VAIRAK UZZINAT PAR MUSU MISIJU?

Milie, gribeju painformet, ka vairak par Uganda piedzivoto veresiet uzzinat:
1.marta Talsu ev. lut. draudzes pecpusdiena (pec svetdienas dievkalpojuma, tas varetu but ap 13:00) mac. Artis Druvietis dalisies par Ugand piedzivoto
6. marta Saldu rekolekcijas par misiju Uganda .

Kampalas ikdienaSveiki milie! Paldies par lugsanam! :) Izjutu aizlugsanu speku un reizem fisizki jutu ka dievs mani sarga un nes uz savam rokam un vada!
Mazliet vairak varu pastastit par savu ikdienu Kampala: mani notiek divas lietas:


1. Dievs strada piemanas sirds, mana prata, maina mani, maca klausities Vina balsi un maca uzticeties Vina vadibai
2. Pamazam klustu par "mudugavu" (cilveku ar melnu adas krasu, jeb - vietejo)

Pastastisu mazliet sikak:
1. Es macos uzticeties Dieva vadibai un sadzirdet Vina balsi
, jo parsvara parvietojos pa Kampalu viena. Nav ta, ka kads noteiktu manu dienaskartibu - vairak visi gaida no manis, ka es teiksu, ko velos darit. Turklat si ir miljonu iedzivotaju pilseta un es dzivoju graustu rajona, kur katrs cinas par izdzivosanu, lidz ar to nav isti nevienam laika ar mani "aukleties". Bet Dievs ir zeligs! Katra diena lidz sim ir bijusi aizpildita. Tomer es ilgojos, kad varesu atgriezties Ugandas austrumos mazajos ciemos. Saja laika Dievs mani ir vedis ari pie dazadiem misionariem, kuri kalpo seit ilgaku laiku: varu no viniem macities un ari piesargaties no vinu kludam. Pats galvenais, no ka ir japiesargas: nepazaudet savu aicinajumu, kapec Dievs mani seit ir aicinajis - kalpot ar Vardu un vest cilvekus tuvak Jezum, meklet tos, kuri Jezu vel nepazist un pievest pie Vina. Jo saja nabadzibas situacija ieraugot balto cilveku visi galvenokart sagaida naudu un viniem gruti saprast, ka tu gribi iedot ko citu, labaku. Bet Dievs ir pret mani loti zeligs un Vins ir tas, kas atver durvis, ka varu runat ar cilvekiem un Vina vests var aizsniegt un nest atbrivosanu! Pagajusonedel iedraudzejos ar vacu misionari Reginu - abas sajutamies loti tuvas un ceru, ka musu draudziba turpinasies. Uzaicinaju, ja vien vinai ir kada iespeja, lai vina atbrauc uz Latviju! Vinai butu tik loti daudz ko mums dod, teikt un liecinat, turklat vina butu briniskigs paligs cilvekiem, kuriem ir misijas aicinajums, bet dazadas grutibas ir so aicinajumu nospiedusas :) Regina man ari iemacijas daudz lietu, no kuram seit japiesargas un vina ir ieintereseta mana drosiba un kaut ka mazliet ir panemusi sava aizgadiba:)


Milie, aizlugism par Reginu! Vina pati sobrid ir gruta situacija - personigi iet cauri grutam laikam, visa ir palikusi viena, iazskirusies ar cilveku kuru mileja un ari vinas organizacijai, kuru sponspore Vaciesi, finannsejums samazinas - lai Dievs dod gudribu un sveti Reginu! Vinai ir vajadzigas musu aizlugsanas!


Regina sadarbojas ar vairakiem misionariem. Kopa ar viniem piektdien apmekleju vietu KAMPIRIGISA - kadus 40 km arpus Kampalas. Saja vieta tiek savakti ielu berni no Kampalas, kuri klaino, kuriem nav majas ( vienkarsi lai iaztiritu ielas un Kampala neizskatitos tik briesmiga) un sos bernus un pusaudzus vienkarsi tur nomitina. Vairak valdiba neko nedara - tikai maksa daziem sargiem un dazam masam, kuram pat nav zales, iznemot paracetamolu. JA kads saslimst, visticamak, tupat ari nomirst un vinu apglaba. Ta ka valdiba nemaksa pietiekami sargiem un masam, tad musu apciemojuma laika tikai vienu sargu satikam - parejie bija aizgajusi citur pelna. Siem berniem un pusaudziem binav drebju, Regina un vinas draugi -citi misionari - reiz nedela brauc, atved kadas drebes, ziepes, ar ko nomazgaties, vada dievkalpojumu (seit vini tiesam no sirds ludz un slave un gaida uz to Kungu, jo nav citu ceribu), dazreiz uzriko kadas svinibas ar vairak ediena. MAliet ari uzrunaju vinus un iedrosinaju, ka Jezus vinus ljoti mil un vini nav piedzimusi negadijuma del. Misionari, kas brauc uz so vietu, mekle ari skolas naudas un suta uz tuvejo skolu, kas ir tikai 30 000 UGX par trim menesiem (10 LS). Lielie puisi censas apgut kadu profesiju - vien tikko bija iemacijiem brauk ar traktoru un cer atgriezties sava ciema, no kurienes vins atbega un Kampalu un tada veida pelnit sev iztiku. Citi megina apgut galdniecibu. Dazi berni par nemaceja vietejo valogu - vini ir begli no Ruandas DR Kongo un KEnijas, tad sie misiopnari kopa ar citam misijas organizacijas mekle veidus, ka aizgadat vinus atpakal majas. Ievietoju ari bildi, kura redzami sie puisi pusdienojot. Vini ir ap 300, bet skivji tikai 20., tad nu katrs gaida savu kartu, Protams, karotes nav. Daudzi ari te neiztur un beg no sejienes prom, atpakal uz ielas. Meitenes te ir maz, jo ir gruti vinas nosargat no izvarosanas, tikai pavisam mazinas, ko lielie puisi neaiztiek. Skumji bija redzet so vietu. Bet vel skumjak, ka vieteja valdiba pilnigi neko nedara, lai situaciju uzlabotu, tikai palaujas uz arvalstu misijas organizacijam, kuras paldies Dievam seit strada! Aizlugsim ari sonedel par so vietu!


Ta nu es macs uzticeties Dieva vadibai, katur dienu saku ar lugsanu, lai Dievs mani vada, kur Vins mani rez vajadzigu. Ari svetdien kalpoju biskapa Dzeralda banica un pec tam iznaca daudz lotui jauku sarunu ar vietejiem cilvekiem un macitajiem no dazadam draudzem.
2. Pamazam klustu "mudugavu". Esmu lidz sikumam izpetijusi so graustu rajonu (vismaz tas vietas, kur man biskaps atlava staigat vienai) - ir kadas vietas, kuram savas adas krasas del un tadel, kas esmu jauna balta sieviete viena neuzdrikstos iet. Zel, jo tiesi sajas vietas ir cilveki, kuriem Jezus ir visvairak vajadzigs. Gaidu, kadfu dienu Dievs varbut mani uzrunas un likts tur iet un sacis, ka vins mani sarga - tad varbut apmeklesu ari sis bistamas vietas.


Vietejie pie manis sak pierast. Censos dazus teikumus runat ari vieteja valoda. edu vietejo edienu - dazkart tas tiesam ir bezgarsigs, piemeram kukuruzas putra tiesam negarso pilnigi neka, bet ta ka visu dienu esmu prom, tad vakara izsalkums ir pietiekami liels, lai estu ari kukuras putru. No rita brokastis ir "capatu"- kaut kas lidzigs musu pankukam. Ar divam parasti pietiek. Dazreiz ir teja ar pienu, dareiz bez. Vakar biskapa sieva pagatavoja loti garsigu zivi ar saldajiem kartupeliem un matoke. Patiesiba matoke un kukuruzas putra ir galvenais ediens. Ir vienmer kada mercite klat - vai nu no zivs vai galas vai darzeniem. Biskapa sieva bija loti stipri apslimusi, tad nopirku vinai arbuzu, ta ka tas bija loti liels, edam visa gimene. Kamer vina slimoja, pirku dazadus auglisus. Esmu pienemta biskapa gimene ka meita: esam interesnta gimene: biskaps, sieva, es, vecaka meita Reicela, kurai ir liela gariga atpaliciba un biskapa bralis ko Kongo (vins uzturas seit ka beglis, jo vina zeme vinu jau vairakas reizes gandriz nogalinaja, bet vins ir kristietis!). Valodas ari lietojas loti dazadas. Ar sievu sarunajos dazus vardus luganda un dazus angliski. Ar reicelu es runaju latviski, vina klausas un atbild sava valoda, bet isti abas neko nesaprotam, tomer vina mani ir pienemusi un izturas mlabi pret mani. Ar biskapu lielakotie srunaju angliski. Ar biskapa brali - zinu dazus vadus svahili, kad gribas vairak sarunaties, biskaps ir musu tulks. Biskapa bralis ir loti mils pret mani un uzanigs. Gandriz ka velvien tetis. Pie galda beidzot edam visa gimene kopa, jo kamer bija parejie klatviesi sieva un berni un bralis kopa ar mums needa. Daudzvalodu gimene, kuri ir viens Tev debesis :)


Es censos palidzet ari siskapa sievai - mazgaju traukus, velu - ja jau esmu meite, tad daru to, ko parasti vinas meitas dara. Kopa gajam uz vietejo tirgu, kas atgadina latviesu humpalas un par mazam naudinam nopirkam par maza naudinam man vel kadus svarkus un bluzites, jo drebes te loti atri paliek netiras un mazgajot nodiltst. Turklat daudz ko nemaz nevar izmazgat.


Sestdienar biskapu apciemojam skola vinu bernue- ta bija pirma reizie ari biskapam apciemot vina bernu skolas. Bijas Anetes skola (Anete ir mana labaka draudzene seit, vina mani loti gaidija) un Jiles skola. Aneti varat redzet ari fotografija! :)


LAi ari cik loti vakara reizem jutos nogurusi - mazgajos "dusa" - piecos litros udens. Reiziem izmazgaju matus, kad jutu, ka nevaru izkemeet:) Esmu loti pieradusi pie apstakliem seit, pie visadm radibam, kukainiem. Tikai grutak ir saprast vietejos cilvekus.


Esmu apguvusi ari Kampalas centru, jo izmantoju vietejos taksisus un centra ir galapunkts, kur japarsezas no viena uz otru. reizem nav viegli saprast - uz kurieni vispar jaiet, bet vietejie ir izpalidzigi, panem pie rokas un aizved :) Ar pilseta, ja kas ir vajadzigs, nezinu ielu atrast, pajautaju boda-boda soferiem (vietejiem motocikli, kas ari strada par taksisiem), vini labi zina pilsetu un palidz man istaja vieta noklut. Ta ka pamazam klustu par "mudugavu" un Dievs mani sveti un sarga saja procesa. Tapec liels paldies par jusu lugsanam!!!!! :)
Svetigi ari jums tur latvija!


Turaties. Dievam ir risinajums VISAM KRIZEM.


Ipass sveciens gregoriesiem! Es ludzu un gaidu, iespejams, ka kads no jums sajutis aicinajumu but un kalpot seit, bet tas katram nojusm jasadzird no DIEVA! :)


otrdiena, 2009. gada 17. februāris

Parskats par naudas izlietojumu

Ta ka jau vesels menesis pagajis, centos sagrupet izdevumus un saskaitit, cik tad vienam komandas loceklim nauda ir izlietojusies. Sis bus mans izlietojums, parejiem komandas locekliem sis summas ir atskirigas, jo to ietekme kalposanas vieta un daudz dazadu citu apstaklu!

50 USD ( 27.5 Ls) Ugandas viza diviem menesiem
100 USD (55Ls) dalibas maksa Africamp konference
162 000 UGX (54 Ls) vieteja telefona sim karte un 5 nedelas iztereta naudas summa sarunam uz Latviju (viena sarunas minute uz Latviju ir 1000 UGX jeb 0.33 Ls)
500 550 UGX (166.85 Ls) izlietoti dzerama udens iegadei un edienam. Tikai janem vera, ka no musu maksatas naudinas vienmer eda kadi 5 - 6 vietejie cilveki (tuvakie cilveki, ar kuriem kopa kalpojam un kuri par mums rupejas.
9400 UGX (3.13 Ls) samaksajam kukuli celu policistam, kurs mus apstadinaja, lai izspiestu naudinu.
55 000 UGX (18.33 Ls)
svetdienas ziedojumi dazadajas draudzes, kuras kalpojam
184 900 UGX (61.64 Ls) noziedoju vieteja macitaja Dzosafata barenu skolinai - iegadajos gramatas, noliku naudinu bernu pusdienam un iedevu vel papildus, lai berniem butu iespjams nopirk pildspalvas, burtnicas un mazajas klases nopirkt tafeli.
35 000 UGX (11.67Ls) iezlietoju disku iegadei Afrikamp konference. Diski sobrid celo uz Latviju, lai ari jus varetu paskatities un paklausities loti vertigas lekcijas
5000 UGX (1.67 Ls) iegadajos gramatu par atmodu
19 000 UGX (6.33 Ls) iegadajos cepuri un nopirku sev segu jo naktis bija auksti (no LAtvijas nebiju iedomajusieslidz panemt)
4200 UGX (1.40 Ls) izlietoti internetam
289 300 UGX (96.43 Ls) cela izdevumi. Mums loti daudz iznaca braukat no Kampalas uz Ugandas rietumiem, tad apakal uz Kampalu, tad uz austrumiem un atkal uz Kampalu.
30 700 UGX (10.23 Ls) iegadajos mitras salvetes, ziepes u.c. higienas lietas
28 800 UGX (9.60) izlietojam laivu braucienam - svetdienas vakara atpusoties no nemitigas kalposanas izirejam laivu un pabraukajam pa Viktorijas ezera salam. pie reizes ieraudzijam, cik loti verts butu nakamgad seit braukt un nest vesti par Kristu, jo vietejie izskatas nabadzibas un alkohola nomakti.
20 000 UGX (6.67 Ls) noziedoju jaunam puisim - motocikla vaditajam, kurs musm biezi vadaja austrumos, man ar vinu iznaca pastorala saruna, kuras rezultata iedevu vinam so naudinu ka stimulu, lai vins pats varetu piekrat klat un aiziet nokartot tiesibas (vins braukaja bez tam)
5000 UGX (1.67Ls) klepus mikstura Agrim
27 600 UGX (9.20Ls) iegadajos Kampalas un Ugandas kartes
12 600 UGX (4.20Ls) nopirku tejas un kafijas pacinas savai gimenei, kuras iedevu komandai, lai aizved uz Latviju
65 750 UGX (21.92Ls) - sai izteretai naudas summai neesmu izsekojusi lidz, visticamak ta ir izlietota lai samaksatu transporta izdevumus, tacu neesmo sos ciparus precizi pierakstijusi
KOPA IZLIETOTI 1 454 800 UGX jeb 567.44 Ls (neskaitot lidmasinas bileti)

Ta ka nebiju izmainijusi pietiekama daudzuma naudinas, tad 85 600 UGX aiznemos. Tos sodien atdosu, jo mana masina parskaitija caur Western Union naudas summu 858 000 UGX, tatad lidz 17. martam man dzivosanai un palidzesanai vietejiem cilvekiem ir 772 400 UGX jeb 257.47 Ls.

Mils paldies par jusu lugsanam un par jusu atbalstu! Ludzu Dievu, lai Vins vada un dod gudribu, ka Vina merkiem paredzeto naudinu izlietot! :)Par pagajuso sestdienu un svetdienu..

Vakar paliku pie ta, ka sestdien atgriezamies Kampala. Cels bija gars un nogurdinos - sakuma jabrauc ar mocisiem 50 minutes, tad ar businu 5 stundas, tad atkal ar mociti un tad atkal ar businu - vakara ap astoniem sasniedzam majas. Prieks bija satikties ar parejo komandu, lidz velai naktij runajam par nedela piedzivoto.
Svetdien Artis kalpoja biskapa draudze, savukart es, Ilze un Janis - mes tikamies ar vacieti Reginu, kura seit jau kalpo astonus gadus. Tiksanas bija jauka, bijam dievkalpojuma un es patiesi sajutu atvieglojumu, ka vienu svetdienu var nekalpot bet vienkari aiziet uz baznicu. Bijam John Mulindes draudze (macitajs, kurs mus iedvesmoja Africamp konference), bet pec tam paedam kopa pusdienas. Regina ir misionare, palidz puisiem no graustu rajoniem, sarunajam, ka so ceturtdien es aizbrauksu lidz vinas vietai un pamacisos vinas kalposanu. Svetdienas pecpusdiena mums ar Arti un ievu bija loti nopietna saruna ar biskapu, jo vins prasija naudu edienam, bet bija izlietojis aizmuguriski ari citiem merkiem: vienubridi jau likas, ka musu sadarbiba partruks, bet Dievs bija zeligs, ka tiesam biskaps nozeloja un izstastija kam nepareizi terejis naudu un par to tiesam prieks! Velak biskaps atsutis mums atskaiti par to, ka musu ziedota nauda tika izlietota.
Svetdienas vakara vel ilgi es un Artis runajamies par lietam, ko mes abi redzam ka svarigas kuru del Dievs mani seit ir aicinajis...bet par to vel daudz ir jaludz. Izmantoju ari izdevibu, kad abiem mums gadijas brivs bridis un aizgaju pie Arta uz greksudzi. Loti svetigi, sanemu atbrivosanu no kadam lietam, ko Svetais Gars man bija uzradijis.
Mils paldies par jusu aizlugsanam! Veljoprojam esmu parliecinata, ka caur so misiju Dievs vispirmamkartam grib mainit mani, lai varu patiesi kalpot citiem. Tapec briziem gadas gruti brizi. Ari sobrid - saasinajusies ir lidz galam neizarsteta slimiba - vegetativa distonija - lidz ar to ir nemiers, drebuli un sirsdarbibas traucejumi - tas nav viegli. Tapec, ludzu, ipasi sonedelj paturiet aizlugsanas manu veselibu. Ticu, ka ari si lieta ir sobrid saasinajusies, lai Dievs varetu no tas pilnigi dziedinat un es varetu mierigi kalpot.
Svetigu jums so nedelu! Ludzu ari par jums un par Latviju.
Aija

pirmdiena, 2009. gada 16. februāris

Atskats uz pagajusas nedelu Ugandas austrumos

Sveiki milie! Sodien beidzot esmu tikusi pie interneta! Pati rupigi parlasiju, ko pedeja telefonsaruna esmu sutijusi Elinai, jo pa so laiku tik daudz kas ir noticis :) Dievs ir piepildijis so pedejo nedelu tik loti intensivu, ka tikai tagad mazliet varu ievilkt elpu.
Jasak ar to, ka si bija pedeja diena, kad redzeju latviesus :( Artis, Ilze un Janis bija pedejie, no kuriem tikko atvadijos un kuri sonakt lido atpakal un majam. Par to, ka palieku seit ir pilnigs miers un prieks, jo zinu, ka sis tagad ir manas majas, tikai gruti bija skirties, jo pa so laiku esam loti satuvinajusies - ka brali un masas Kristu.
Bet par misiju Ugnadas austrumos: otrdien, tresdien un ceturtdien bijam Bugiri apgabala Ugandas austrumos, MUTUMBA. Ta ka Agris tik labi nejutas, atstajam vinu pie macitaja Maika Lutolo ciematina veseloties, bet es Ilze un Artis devamies uz Mutumbu. No si briza es vairak stastisu par mums trijiem, ceru, ka parejie misijas dalibnieki savus komentarus pievienos Arta Druviesa majaslapa, jo no si briza komanda sadalijas grupas un mes kalpo9jam katrs sava Ugandas dala. Mutumba gulejam macitaja Bwire dzimtajas majas: katram no mums pat tika pieskirta atseviska istabina (tiesa gan, bez durvim), bet majas ipasnieki pasi naksnoja viesistaba uz matracisiem. Si vieta mazliet atgadinaja latvijas lauku setu, jo seta bija noplauta zalite (zaliti plauj ar darbarikiem, kas atgadina ipasi izlocitu nazi), un pat bija iestadita abele! Abolisi gan vel nebija nogatavojusies. Saja ciematina sadalijamies pa pariem: otrdien Ilze ar Bwiri, bet es, Artis ar Dzosafatu. Devamies no majas uz maju un jautajam, vai cilveki zina, kas ar viniem notiks pec naves. Atbildes dazadas un tad nu attiecigi vai nu stiprinajam vietejos kristiesus vai ari pastastija par Jezu un piedavajam viniem klut par kristiesiem. Pie reizes ari saaicinajam, lai tresdienas vakara vinji atnak ciemos uz musu maju - lai varam pamacit, iedrosinat, palidzet atrast draudzi tiem, kas tadai vel nepieder. Sadi staigajot iemaldijamies ari vieteja kroga! :) Pec ilgakam diskusijam krietns barins viru tiesam saprata, ka viniem ir vajadzigs Jezus! :) pateiciba Dievam! Tresdien no rita jau dalijamies vel vairak: Artis ar Dzosafatu, es ar vietejo vasarassvetku macitaju un Ilze ar Bwiri. Dievs tiesam vadija mus katru. Es pabiju vieteja skola un kada sieviete pienema Jezu - pec tam vina mus uzaicinaja uz savu maju, izradas ka lielaka dala gimenes jau bija kristiesi, tikai vinai bija pietrucis pedejais pamudinajums! Tad kopa ar visu gimeni es stastiju, ka Jezus ir macijis mus lugt, aizludzam, vinji vel piebera man maisinu ar zemesriekstiem - gribeja mani iepriecinat :) No rita staigasana vairak ir nevis no majas uz maju, bet no lauka uz lauku, jo cilveki apstrada zemi - tuvojas lietus sezona. satiku ari kadus jaunus puisus, kurus protams ieintereseja jauna balta sieviete - uzaicinaju ari vinus uz tiksano pecpusdiena. Savukart Artis ar Dzosafatu atrada kopigu valodu par majas grupam un vini ne tikai pieversa vietejos cilvekus Kristum, bet gandriz jau izveidoja divas majas grupas! :) Pecpusdiena izvertas tiesam jauka. Ka parasti - aicinajam cilvekus ierasties 13:00 un plkst 17:00 vini beidzot ieradas :) Ilze devas kalpot no majas uz maju, bet mes ar Arti palikam atbildet uz jautajumiem. Diskusijas bija karstas: mums no visas varas cilveki gribeja izspiest, jka sakam kura ir pareiza banzica un kura nav! Tad vel izraisijas diskusijas, ko vini sagaida ieraugot baltos misionarus, kuras beidzas ar to, ka mes iedrosinajam vietejos pasus but par visionariem vieta, kur Dievs vinus ielicis - iet no majas uz maju un turpinat musu iesakto darbu. Saja ciemata ir ari kada sekta, kas it kas izliekas par kristiesiem, bet patiesiba nodarboijas ar dazadu garu izsauksanu. Bijam jau otrdien vienas majas, kur cilveki ludza aizlugt par berniem, kurus nakti nak un moka launie gari, tad tresdienas vakara vini ari bija atnakusi. Ka Artis atvera Bibeli, ta meiteniti parnema laus gars (ta tiesam nebija epilepsija, vai kada no psighiskam slimibam, to ka farmaceite varu teikt diezgan drosi), tad visi sanacam apkart, aizludzam un launais gars meiteniti atstaja. Vakara visa gimene velreiz tumsa pie mums atnaca un mes par viniem ludzam. Vel kadi gadijumi saja ciema ir ar garu apswstibu, milie, aizlugsim par so vietu un ipasi par so gimeni, lia Dievs dod pilnigu atbrivosanu!
Ceturtdien devamies jau uz citu ciematu - Busijas apgabala, pavisam netalu no Kenijas robezas - NAMAMERA. Seit palikam lidz sestdienas pecpusdienai.
Pa celam uz Namameru iegriezamies pie vienas no Dzosafata majas grupam - ka jau ista majas grupa mus uzaicinaja pasedet pie galda, parunaties :) Seit ari satikam loti jauku kungu - musulmanu viru (pec pakapes Islama atbilst musu biskapam) - vins loti izglitots, sava laika studejis Vacija, Vitenberga, un bija priecigs ar mums parmit kadus vardus vaciski. Interesanti, ka vins mus meginaja izglitot islama. Bet vina berni ir kristiesi! Un vins no sirds priecajas diena, kad vina berni pienema Jezu - nu tur ir loti gars stasts, ka tas ta bija sanacis, bet es domaju, ka vins nav zaudejis ceribu savus delus reiz atkal redzet atgriezamies islama. Sim viram divas sievas, kuras ari braucam apciemot, jo vinas vada vietejo slimnicu: loti jaukas, izglitotas sievietes, kad atgriezisos austrumos, noteikti veletot vinas apciemot: mes atrastu daudz kopigu valodu.
Bet par Namameru. So pedejo misijas dalu veicam ar Arti divata: Ilzei ar Agri bija jau piektdien jaatgriezas Kampala. Ieva, Janis un Laima jau bija Kampala. Aizbraucot uz Namameru secinajam, ka vietejie jau ir mus gaidijusi un saorganizejusi konferenci, uz kuru ieradusies pat macitaji no Kenijas. Par cik robeza nav talu, izradas, ka par ar siem macitajiem var sazinaties vieteja valoda - LUSAMJA- jo taja runa gan Kenijas, gan Ugandas puse. PAr so konferenci varu vienigi teikti, ka DIevs mus patiesam svetija: Ar Arti divata uz mainam runajam visiem, tad dalijamies atseviski ar sievam, ar viriem, ar berniem, ar macitajiem. Musu bralis Dzosafats ari dalijas ar vardu. Konference bija fantastiska! Vietejo attieksme loti pozitiva - seit kalpojosais macitajs saja vieta ir jau 12 gadus, ir uzsacis vietejo skolu un pirmo reizi pa visu so laiku Uganda es sastapu garigi izglitotus, ticigus bernus! KAd vini padalijas par savam lugsanam, ka Dievs atbildejis - fantastiski - dziedinasanas gan pasiem, gan vecakiem, vien bernins stastija, ka vina vieniga vista saslimusi un bija jau nodota nokausanai, kamer vins ludza un vista izveselojas! :) Vienigi, saja apgabala ir loti augsta saslimstiba ar AIDS: celonis netikliba. Ar sievietem runajot sapratu, cik loti aktuala tema seit ir piedosana, jo viri seit loti staiga rinki, daudziem ir divas sievas. Artis ari uz viriem runaja no Pavila 2. vestules Timotejam par to, ka viniem ir jaseko Pavila paraugam ticiba, taja ka Pavils ir nodevies, maciba, lugsanas un ari skistiba. Konference tiesam sajutam, ka tas ir, kad Dievs burtiski parada un atklaj kuras lietas ir jamaca un cik loti var ieraudzit klausitaju sejas, ka Dievs uzruna! Slava un pateiciba Dievam par to! Sestdien no rita vel tikamies ar macitajiem un tad jau atgriezamies Kampala. Par Kampala piedzivoto uzrakstisu velak, ari seit loti Dievs ir stradajis, bet sovakar man jasteidzas majas - jau ta esmu aizravusies un ir uznakusi tumsa un nav patikami saja Kampalas dala tumsa staigat. Bet pirms beidzu: ari Namamera ciema bija berni, kurus nakti nak un moka launie gari (cik es nojausu, ir kadas lietas so vecaku dzive, caur kuriem sie launie gari tiek berniem klat, iespejams, ari netikliba), es uzrakstisu dazu bernu vardus, kuru mammas naca un ludza, lai pierakstu un paturu lugsanas:
Morin (18 gadus veca meitenite), Faith (meitene, 17 gadi), Sail (2 gadi), Beatris (15 gadus veca meitenite).
Tad kada sieviete pie manis pienaca un paludza vinu paturet lugsanas: Samanya Get: vinasd virs, kurs dzivo ar divam sievam, ir atkritis no Kristus, majas berni daudz slimo un ari launie gari nak un moka gan vinu, gan bernus.
Ieliksim sos cilvekus lugsanas!

otrdiena, 2009. gada 10. februāris

«Misija vispār nozīmē nemitīgas grūtības»


Sveiki, mīļie! Te Elīna. Pārrakstīju vakardienas (09.02.) telefonsarunu ar Aiju.

«Visu par pagājušo nedēļu
varat izlasīt internetā un noklausīties Arta blogā. Katrā ziņā mēs tagad esam Ugandas austrumos. Sēžu lauka vidū, man apkārt ir visādas plantācijas, protams, telefons iet tikai uz saules baterijām. Mums šeit pagājušā nedēļā bija konference. Otrdien nokļuvām šeit, trešdien gājām apkārt pa mājām, vietējie mācītāji nāca līdzi, jautāja cilvēkiem, vai viņi ir kristieši. Ja nebija, tad stāstījām, kāpēc ir vajadzīgs Jēzus. Ja bija, tad iedrošinājām un aizlūdzām. Veselu dienu kalpojām, staigājot no mājas uz māju. Te ir ļoti skaista daba, esam netālu no Viktorijas ezera. Sadalījāmies pāros, es biju kopā ar Agri, mums palaimējās, jo mēs staigājām gar pašu ezeru. Redzējām, kā cilvēki ikdienā nodarbojas ar zivīm, cilvēki bija priecīgi. Vienudien trīs cilvēki atgriezās pie Jēzus!
Ceturtdien sākās konference. Bija kādi 30 vai 40 pieaugušie. Viņi bija sarunājuši ar vietējās skolas direktoru, ka mēs tur varam iet, tāpēc mums bija arī 100 bērnu! Es biju laimīga, jo 4dien, 5dien un sestdien varēju ar tiem bērniem darboties — spēlējām spēles, stāstīju viņiem Bībeles stāstus. Ļoti paveicās, ka bija skolas dienas un vietējiem skolotājiem bija jābūt klāt. Man bija foršs skolotājs, kristietis, kas mani tulkoja. Lai bērni mācītos Bībeles pantus no galvas, arī es tos mācījos vietējā valodā, kas viņiem sagādāja lielu prieku. Tādas spēles kā «Namiņš deg» vai «Strautiņš», vai «Pēdējais pāris šķiras» arī viņi nekad nebija spēlējuši, tāpēc ļoti priecājās. Bībeles stāsti viņiem bija vajadzīgi ar kustībām. Tā es trīs dienas noņēmos ar bērniem. Jā, tāda milzīga Svētdienas skola!
Bet pārējie darbojās ar pieaugušajiem. Galvenie runātāji bija Agris un Ilze, jo Artis bija ļoti nopietni slims – temperatūra ap 40 grādiem turējās vairākas dienas. Te ir šausmīgi caurvēji, jo mājām nav logu. Arī braukāšana ar močiem nav viegla. Misija ir pārbaudījums arī veselībai. Viendien vispār mēs ar Ilzi bijām divatā! Tas bija grūti… Bet nu Artis ir vesels. Konferencē turpinājām runāt par to, kā Baznīcai atdzimt, par Dieva Vārdu, ka tas ir dzīvē jāpielieto, jāizdzīvo dziļi. Sestdiena bija ļoti svētīga ar to, ka cilvēkus sadalījām grupās — jauniešus, atraitnes un mācītājus atsevišķi. Tie ir labi brīži, kad cilvēkiem tikt tuvu klāt. Jauniešiem tur ir tādas pašas problēmas kā Latvijā — mazajiem jauniešiem ir problēmas ar skolu, viņi nezina, vai nākošā semestrī varēs mācīties, jo nezina, vai vecākiem būs nauda, bet lielajiem jauniešiem (virs 20) — kā atrast īsto sievu, kā pastāvēt, kad apkārt cilvēki dzīvo lielā amorālībā un netiklībā, kā kristietim pārvarēt kārdinājumus. Vesels bars ar mazajiem puišeļiem, izrādās, nemaz negāja uz baznīcu, bet teica, ka Dievam ticot. Tos es sapurināju, norādot — ja viņi nemeklē Jēzu, kāpēc lai Dievs viņiem palīdzētu?
Svētdien katrs bijām pilnīgi savā baznīcā.
Mūs uzticēja svešiem mācītājiem no konferences, sekojām viņiem. Es biju mazā draudzītē ar 40 cilvēkiem, runāju dievkalpojumā un pēc tam vēl tikos ar cilvēkiem. Tad nu man uzdeva nopietnus jautājumus, piemēram, ko darīt, ja kristiete 20 gadus ir lūgusi par savu vīru, bet viņš nav atgriezies — kā pastāvēt? Kāds vīrs prasīja — viņš atgriezies, kad viņam jau bija divas sievas. Tagad viņš lasa Bībelē, ka netiklais neiemantos Dieva Valstību, ko tad viņam darīt? Dievs deva gudrību atbildēt. Pēc tam pārjautāju vietējiem mācītājiem, vai neatbildēju nepareizi, teica, ka nē. Tam vīram, piemēram, galvenais ir dzīties pēc Jēzus, kas ir Dzīvības Maize, un lūgt Viņam piedošanu par vecās dzīves grēkiem. Bet vienu sievu pamest un nerūpēties viņš nedrīkst, viņam jārūpējas par abām, kā par vienu. Kāda sieviete stāstīja, ka viņai ir nesaskaņas ģimenē, par kurām zina apkārtējie un draudze. Vai viņai vispār ir tiesības kaut ko draudzē mācīt? Cilvēki lietām pieiet ļoti praktiski, kā Bībelē rakstīts, tā ir jādzīvo!
Svētdienas vakarā bijām tik ļoti noguruši, ka teicām, ka mums vajag atpūsties. Viņi arī skatījās uz mums un piekrita tam. Noīrējām laivu un braucām pa Viktorijas ezeru uz salām, kur arī dzīvo cilvēku. Tas nu bija fantastiski. Sapratām, ka nākamgad noteikti kādai komandai jābrauc uz tām salām, jo tie cilvēki jau, ieraugot vietējos mācītājus, sagaidīja, ka mēs uz viņiem runāsim, bet mēs teicām — nē, mēs tikai paskatīsimies. Ja es te, austrumos, palikšu ilgāku laiku, es arī noteikti mēģināšu stiprināt cilvēkus salās. Izrādās, ka tur ir lielas problēmas ar alkoholu… Tur zeme ir lētāka, tāpēc tur pārcēlušies cilvēki, kas sauszemē nav varējuši iekārtot savas dzīves. Un, ja nav Dieva, tad ir alkohols… Tā kā tur ir daudz darba. Līdz ar tumsu atgriezāmies laivās, bija arī viena musulmaņu meitene, daudz ar viņu runājām. Viņa uzskata, ka viņai nav grēka. Beigās tikām līdz tam, ka miesā ir grēks, ka piedzimsti grēcīgs, tomēr viņa vēl nebija gatava kļūt par kristieti. Te uz katra soļa sastopamies ar interesi par mums baltās ādas krāsas dēļ, cilvēki grib runāties un saņemt kaut ko. Ir svarīgi, lai mums ir arī atpūtas dienas, kad varam lūgt un Dieva kaut ko saņemt. Citādāk — cik ilgi var dot, neko nesaņemot?
Man zem ādas aizvien atradās viena «džiga»
šausmīgi milzīga, kas jau sāka pūt un tikai tad sāka sāpēt, to izvilkām. Bet es ļoti smagi apdedzināju kāju pret izpūtēju. Kāpjot nost no motocikla, sapinos svārkos un ļoti apdedzinājos. Sākumā centos ārstēties pati, pēc tam zvanīju mammai, prasīju, kā ārstēties, tad lēnām sāka dzīt. Bet pirmās dienas vispār nezināju, ko darīt. Apdegums ir milzīgs, vismaz kā puse plaukstas. Citādāk ir labi. Misija vispār nozīmē nemitīgas grūtības. Vienu nakti pamodos un atklāju, ka moskītu tīklā ir nenormāli milzīga lapsene — kā mūsu irši. Izrādījās, ka tā lapsene tur visu nakti ir lidinājusies, bet nav mani sakodusi! Tad es kārtējoreiz priecājos par Dieva apsardzību — ka pat lauvām varētu gulēt blakus! Piedzīvoju lielu Dieva žēlastību.
Ir ļoti sakarīgi brāļi, ar kuriem kopā kalpojam. Atklājām, ka mūsu brālim Džeraldam ir kaut kādas bailes. Viņš mūsos redz lielu daļu naudas vairāk nekā cilvēkus, kas grib kalpot. Ar to mēs šobrīd cīnāmies, mēģinām viņam parādīt, ka mēs neesam viņa, bet Dieva īpašums, ka viņam nepieder mūsu nauda, bet ka arī tā pieder Dievam. Kaut kā grūti ir viņam to saprast. Tā vispār Āfrikas cilvēkiem ir problēma. Viņi ir pieraduši, ka baltie nāk ar naudu, principā sākumā neko citu nesagaida. Man bija svētdien saruna ar vienu mācītāju, vispirms viņš gribēja naudu. Kad saprata, ka man nav naudas, tad skaidri pateica, kāpēc viņam tas vajadzīgs. Viņš gribētu Latvijā atrast kādu cilvēku, kas būtu gatavs viņu personīgi pabalstīt. Viņš ir jauns, talantīgs mācītājs, kurš grib tālāk izglītoties, iegūt maģistra grādu teoloģijā un misioloģijā, viņš ir patiešām spēcīgs, gatavs kalpot arī Eiropā, bet viņam vajadzīgs finansiāls atbalsts. Teica, lai es ierakstu interneta mājas lapā, ka viņš tāds ir — ja kāds grib, tad var pieteikties viņu atbalstīt. Pēc tam viņš, izteicis savu sāpi, sāka interesēties, kāpēc es te esmu, ko es daru Latvijā. Pirmais, ko viņi uzreiz grib, ir jaunā vietā celt baznīcu. Bet priekš kam naudu ielikt mūros, nevis cilvēkos? Lēnām klausījās, pārdomāja visi, kam to teicu. Mēs jau paši tam esam daudzreiz gājuši cauri.
Vēl mūs reiz uzņēma divi forši brāļi — Maikls un Džošafats. Džošafatam ir arī skola, kur mācās bāreņi, bet nav pat tualešu, tāfeļu, reizēm nav ēdamā. Sarunāju, ka pēc atgriešanās Kampalā aizvedīšu viņam kādus līdzekļus. Viņi mācās zīmēt smiltīs, viņiem pat nav, kur pierakstīt…
Priecīga ziņa — viņiem valsts apmaksā sievietēm ģimenes plānošana, dod pa brīvu pretapaugļošanās līdzekļus — tabletes, plāksterus, kapsulas. Sievietes gan pārsvarā ir bez izglītības, tāpēc reti šīs iespējas izmanto. Šodien vēl te atpūtīsimies, otrdien, trešdien dosimies uz ciemu Mutumba, kur iesim no mājas uz māju, uzrunāsim vietējos cilvēkus, pēc tam dosimies uz ciemu Namamera, kur arī darīsim to pašu. Pēc tam visi atgriežamies Kampalā un nākošnedēļ jau mūsējie dodas mājās.
Kāda ir sajūta, zinot, ka palikšu viena?
Reizēm uznāk liela neziņa. Lūdzu, bet neesmu vēl saņēmusi ļoti skaidru atbildi, ko man vajadzētu te darīt. Bet manī joprojām ir miers par to, ka man te jābūt. Būs garlaicīgāk :) Mēs jau te tikai četri esam palikuši — Ģirts ar Jāni kopā ar bīskapu vēlreiz aizbrauca uz Kibale rajonu, Laima un Ilze bija Kampalā. Bet mums ir ļoti jautri — nav nevienas ēdienreizes, kad mēs kārtīgi neizsmietos. Tas pietrūks.
Galvenais — paši turaties.»

pirmdiena, 2009. gada 2. februāris

Sakusies jauna nedela

Sveiki milie! :) Lai Dievs jus sveti saja nedela! Izturibu ari jums sai Latvijai visai grutaja laika!
Sodien pecpusdiena visi dodamies atkal talak uz Ugandas austrumiem, kur iespejams atkal nebus elektribas, tapec izmantojam iespeju nosutit jums vel kadas zinjas!
Svetdien divas reizes gajam uz banicu sludinat - gan no rita dievkalpojuma, gan vakara. Ari Laima stastija liecibu - vinja sestdien izmantoja iespeju ar kadu puisi no slimnicas, kura vina kalpoja, apskatit Entebes zoodarzu. Zoodarzs labs - dzivniecinji, daba, interesanti, lidz kamer Laima attapas, ka tulit iestasies tumsa, bet vinai janoklust majas. NoEntebes lidz Kampalas centram ir 42 km, un kamer Laima atbrauca lidz centram - jau pilniga tumsa. Ta ka Laima izmantoja sabiedrisko transportu (ja ta to drikst saukt), vinai janoklust vel otra taksobusu galapunkta, no kurienes talak nak busini uz musu graustu rajonu. Bet tumsa un orienteties nu neka. Pirms izkapt no busina, Laima parejiem pasazieriem vaicaja - kur vinai jakapj ara, lai noklutu otra taksobusu parka, bet visi tikai laipni pasmejas. LAima neko - vina vienkarsi ludza un uzticejas Dievam. Tad, kad visiem bija jakapj ara kada meitene Laimu vienkarsi panema aiz rokas un neko nesakot aizveda uz vajadzigo taksobusu parku! :) Velak to pardomajot Laima saprata, ka tas bija Dieva atsutits engelis saja svesaja zeme. Reize ta ir ari briniskiga lieciba, ka pat tad, ja mes izdaram kludas, Dievs mus neatstaj, bet suta savu zeligo un glabjoso roku paliga! :)
Sazvanijamies vakarvakara ari ar Ilzi, Girtu un Agri, kuri ir austrumos. Vini liecinaja, ka viniem iet fantastiski - tik daudzas vietas jau pabijusi kalposana, apciemojusi cilvekus majas, braukajusi ar mocisiem (jo lieli gabali, lai noklutu kalposanas vietas), daudz ko apskatijusi. Jutas loti labi un priecigi, ka Dievs vinus lieto. Svetdien sludinajusi katrs sava baznica! :) Sodien, kamer vel esam Kampala un cela uz austrumiem, vinjiem jau bus pilna darbadiena, vadis seminarus un gaidis mus ierodamies :)
Ir vienigi kada problema, ko esam atkaluji pie musu biskapa Dzeralda - vinjs loti velas mus kontrolet, paturet tikai sev un par nozelosanu jasaka, ka svetdienas vakara musm tapec nacas sludinat pustuksa baznica, jo vins vietejiem macitajiem no citam baznicam bija noradijis, ka tie nav velami. Zel. Ludziet, lai Dievs dziedina brali un lai tas netrauce musu kalposanai seit!
Velreiz: esiet svetiti un gaidiet zinas no austrumiem! :)