pirmdiena, 2009. gada 16. februāris

Atskats uz pagajusas nedelu Ugandas austrumos

Sveiki milie! Sodien beidzot esmu tikusi pie interneta! Pati rupigi parlasiju, ko pedeja telefonsaruna esmu sutijusi Elinai, jo pa so laiku tik daudz kas ir noticis :) Dievs ir piepildijis so pedejo nedelu tik loti intensivu, ka tikai tagad mazliet varu ievilkt elpu.
Jasak ar to, ka si bija pedeja diena, kad redzeju latviesus :( Artis, Ilze un Janis bija pedejie, no kuriem tikko atvadijos un kuri sonakt lido atpakal un majam. Par to, ka palieku seit ir pilnigs miers un prieks, jo zinu, ka sis tagad ir manas majas, tikai gruti bija skirties, jo pa so laiku esam loti satuvinajusies - ka brali un masas Kristu.
Bet par misiju Ugnadas austrumos: otrdien, tresdien un ceturtdien bijam Bugiri apgabala Ugandas austrumos, MUTUMBA. Ta ka Agris tik labi nejutas, atstajam vinu pie macitaja Maika Lutolo ciematina veseloties, bet es Ilze un Artis devamies uz Mutumbu. No si briza es vairak stastisu par mums trijiem, ceru, ka parejie misijas dalibnieki savus komentarus pievienos Arta Druviesa majaslapa, jo no si briza komanda sadalijas grupas un mes kalpo9jam katrs sava Ugandas dala. Mutumba gulejam macitaja Bwire dzimtajas majas: katram no mums pat tika pieskirta atseviska istabina (tiesa gan, bez durvim), bet majas ipasnieki pasi naksnoja viesistaba uz matracisiem. Si vieta mazliet atgadinaja latvijas lauku setu, jo seta bija noplauta zalite (zaliti plauj ar darbarikiem, kas atgadina ipasi izlocitu nazi), un pat bija iestadita abele! Abolisi gan vel nebija nogatavojusies. Saja ciematina sadalijamies pa pariem: otrdien Ilze ar Bwiri, bet es, Artis ar Dzosafatu. Devamies no majas uz maju un jautajam, vai cilveki zina, kas ar viniem notiks pec naves. Atbildes dazadas un tad nu attiecigi vai nu stiprinajam vietejos kristiesus vai ari pastastija par Jezu un piedavajam viniem klut par kristiesiem. Pie reizes ari saaicinajam, lai tresdienas vakara vinji atnak ciemos uz musu maju - lai varam pamacit, iedrosinat, palidzet atrast draudzi tiem, kas tadai vel nepieder. Sadi staigajot iemaldijamies ari vieteja kroga! :) Pec ilgakam diskusijam krietns barins viru tiesam saprata, ka viniem ir vajadzigs Jezus! :) pateiciba Dievam! Tresdien no rita jau dalijamies vel vairak: Artis ar Dzosafatu, es ar vietejo vasarassvetku macitaju un Ilze ar Bwiri. Dievs tiesam vadija mus katru. Es pabiju vieteja skola un kada sieviete pienema Jezu - pec tam vina mus uzaicinaja uz savu maju, izradas ka lielaka dala gimenes jau bija kristiesi, tikai vinai bija pietrucis pedejais pamudinajums! Tad kopa ar visu gimeni es stastiju, ka Jezus ir macijis mus lugt, aizludzam, vinji vel piebera man maisinu ar zemesriekstiem - gribeja mani iepriecinat :) No rita staigasana vairak ir nevis no majas uz maju, bet no lauka uz lauku, jo cilveki apstrada zemi - tuvojas lietus sezona. satiku ari kadus jaunus puisus, kurus protams ieintereseja jauna balta sieviete - uzaicinaju ari vinus uz tiksano pecpusdiena. Savukart Artis ar Dzosafatu atrada kopigu valodu par majas grupam un vini ne tikai pieversa vietejos cilvekus Kristum, bet gandriz jau izveidoja divas majas grupas! :) Pecpusdiena izvertas tiesam jauka. Ka parasti - aicinajam cilvekus ierasties 13:00 un plkst 17:00 vini beidzot ieradas :) Ilze devas kalpot no majas uz maju, bet mes ar Arti palikam atbildet uz jautajumiem. Diskusijas bija karstas: mums no visas varas cilveki gribeja izspiest, jka sakam kura ir pareiza banzica un kura nav! Tad vel izraisijas diskusijas, ko vini sagaida ieraugot baltos misionarus, kuras beidzas ar to, ka mes iedrosinajam vietejos pasus but par visionariem vieta, kur Dievs vinus ielicis - iet no majas uz maju un turpinat musu iesakto darbu. Saja ciemata ir ari kada sekta, kas it kas izliekas par kristiesiem, bet patiesiba nodarboijas ar dazadu garu izsauksanu. Bijam jau otrdien vienas majas, kur cilveki ludza aizlugt par berniem, kurus nakti nak un moka launie gari, tad tresdienas vakara vini ari bija atnakusi. Ka Artis atvera Bibeli, ta meiteniti parnema laus gars (ta tiesam nebija epilepsija, vai kada no psighiskam slimibam, to ka farmaceite varu teikt diezgan drosi), tad visi sanacam apkart, aizludzam un launais gars meiteniti atstaja. Vakara visa gimene velreiz tumsa pie mums atnaca un mes par viniem ludzam. Vel kadi gadijumi saja ciema ir ar garu apswstibu, milie, aizlugsim par so vietu un ipasi par so gimeni, lia Dievs dod pilnigu atbrivosanu!
Ceturtdien devamies jau uz citu ciematu - Busijas apgabala, pavisam netalu no Kenijas robezas - NAMAMERA. Seit palikam lidz sestdienas pecpusdienai.
Pa celam uz Namameru iegriezamies pie vienas no Dzosafata majas grupam - ka jau ista majas grupa mus uzaicinaja pasedet pie galda, parunaties :) Seit ari satikam loti jauku kungu - musulmanu viru (pec pakapes Islama atbilst musu biskapam) - vins loti izglitots, sava laika studejis Vacija, Vitenberga, un bija priecigs ar mums parmit kadus vardus vaciski. Interesanti, ka vins mus meginaja izglitot islama. Bet vina berni ir kristiesi! Un vins no sirds priecajas diena, kad vina berni pienema Jezu - nu tur ir loti gars stasts, ka tas ta bija sanacis, bet es domaju, ka vins nav zaudejis ceribu savus delus reiz atkal redzet atgriezamies islama. Sim viram divas sievas, kuras ari braucam apciemot, jo vinas vada vietejo slimnicu: loti jaukas, izglitotas sievietes, kad atgriezisos austrumos, noteikti veletot vinas apciemot: mes atrastu daudz kopigu valodu.
Bet par Namameru. So pedejo misijas dalu veicam ar Arti divata: Ilzei ar Agri bija jau piektdien jaatgriezas Kampala. Ieva, Janis un Laima jau bija Kampala. Aizbraucot uz Namameru secinajam, ka vietejie jau ir mus gaidijusi un saorganizejusi konferenci, uz kuru ieradusies pat macitaji no Kenijas. Par cik robeza nav talu, izradas, ka par ar siem macitajiem var sazinaties vieteja valoda - LUSAMJA- jo taja runa gan Kenijas, gan Ugandas puse. PAr so konferenci varu vienigi teikti, ka DIevs mus patiesam svetija: Ar Arti divata uz mainam runajam visiem, tad dalijamies atseviski ar sievam, ar viriem, ar berniem, ar macitajiem. Musu bralis Dzosafats ari dalijas ar vardu. Konference bija fantastiska! Vietejo attieksme loti pozitiva - seit kalpojosais macitajs saja vieta ir jau 12 gadus, ir uzsacis vietejo skolu un pirmo reizi pa visu so laiku Uganda es sastapu garigi izglitotus, ticigus bernus! KAd vini padalijas par savam lugsanam, ka Dievs atbildejis - fantastiski - dziedinasanas gan pasiem, gan vecakiem, vien bernins stastija, ka vina vieniga vista saslimusi un bija jau nodota nokausanai, kamer vins ludza un vista izveselojas! :) Vienigi, saja apgabala ir loti augsta saslimstiba ar AIDS: celonis netikliba. Ar sievietem runajot sapratu, cik loti aktuala tema seit ir piedosana, jo viri seit loti staiga rinki, daudziem ir divas sievas. Artis ari uz viriem runaja no Pavila 2. vestules Timotejam par to, ka viniem ir jaseko Pavila paraugam ticiba, taja ka Pavils ir nodevies, maciba, lugsanas un ari skistiba. Konference tiesam sajutam, ka tas ir, kad Dievs burtiski parada un atklaj kuras lietas ir jamaca un cik loti var ieraudzit klausitaju sejas, ka Dievs uzruna! Slava un pateiciba Dievam par to! Sestdien no rita vel tikamies ar macitajiem un tad jau atgriezamies Kampala. Par Kampala piedzivoto uzrakstisu velak, ari seit loti Dievs ir stradajis, bet sovakar man jasteidzas majas - jau ta esmu aizravusies un ir uznakusi tumsa un nav patikami saja Kampalas dala tumsa staigat. Bet pirms beidzu: ari Namamera ciema bija berni, kurus nakti nak un moka launie gari (cik es nojausu, ir kadas lietas so vecaku dzive, caur kuriem sie launie gari tiek berniem klat, iespejams, ari netikliba), es uzrakstisu dazu bernu vardus, kuru mammas naca un ludza, lai pierakstu un paturu lugsanas:
Morin (18 gadus veca meitenite), Faith (meitene, 17 gadi), Sail (2 gadi), Beatris (15 gadus veca meitenite).
Tad kada sieviete pie manis pienaca un paludza vinu paturet lugsanas: Samanya Get: vinasd virs, kurs dzivo ar divam sievam, ir atkritis no Kristus, majas berni daudz slimo un ari launie gari nak un moka gan vinu, gan bernus.
Ieliksim sos cilvekus lugsanas!

1 komentārs:

  1. Sveika! TU tik turies un lai Dievs sveti Tevi un veselibu Tavu! Paludzu par shiem cilvekiem! Velak izdruksahu un palkugshu ari vel! Jau teicu Ilzei, ka Kandavas dr. aizutis 300 Ls. Tas uz 5 meneshiem tev. Lieto pec vajadzibas!

    AtbildētDzēst