svētdiena, 2009. gada 18. janvāris

Sveiciens no Agra

Paldies visiem aizludzejiem, kas atceras mus savas lugsanas. Paldies Dievam par Vina vadibu musu komandai un stiprinajumu ko no Vina sanemam. Sodien mes bijam pirmaja dievkalpojuma, kas notiekas graustu rajona kur apkart dzivojosie lielaka dala ir musulmani, bet Dievs biskapam Dzeraldam paradija so vietu un ta seit ir draudze kur notiek dievkalpojumi un citas aktivitates. Atskiriba no musu izspratnes par laikiem seit ir savadak, nav isti laika izjutas un vis notiek spontani. Cilveki turpina nakt uz sapulci divu stundu laika, saja laika notiek slavesana un kad cilveki ir sanakusi tad vis sakas. Sodien ar vardu kalpoja musu bralis Artis Druvietis, kas bija mums visiem par lielu svetibu. Slavesana ka jau Afrika, kad dzied, kermenis kustas un grib dejot, vispar jauki un sirsnigi. Biskaps aicinaja mani dalities nedaudz par Sv.vakaredienu un tad mes kopa to darijam. Nedaudz uztraucos ka bus ar manu anglu valodu, ieliku sevi Dieva rokas un uz prieksu. Paldies Dievam, kas palidz mums ari ar valodu, lai mes varam uzrunat no Dieva varda so tautu, kas Dievam ir darga. Pec dievkalpojuma mes devamies uz savam majam paest pusdienas un tad devamies talak apmeklet atraitnes, kas dzivo nelielas mala buvetas majinas. Lielaka dala no vinam ir slimas ar AIDS. Apmeram 10gadi atpakal loti plasi pa visu valsti bija izplatita netiklibas epidemija ka rezultata daudzi inficejas ar so slimibu un daudzi mirst vel sodien. Sodien statistika liecina ka si situacija ir uzlabojusies un ir jau krietni mazak cilveku, kas inficejas ar so slimibu. Tas noteikti ir pateicoties Dievam, kas caur daudzu ticigu cilveku lugsanu maina so zemi un cilvekus. Mums pasiem bija iespeja piedalities lugsanu naktij, kas notika lugsanu kalna, kas pieder ticigiem un uz kurieni brauc ticigie no visas Ugandas lai lugtos un mekletu Dievu. Ta tik bija nakts, visas malas ticigie dziedaja un ludzas visu nakti. Mums bija ta privilegija ari lugties tur, tas bija iespaidigi un svetigi mums visiem, ipasi pirms mes dodamies musu misia Ugandas ieksiene. Sis laiks ir pateicigs un svetigs, jo tas palidz mums iepazit sis tautas kulturu, tradicijas un garigo stavokli kads domine ticigajos. Velreiz paldies Jums visiem par aizlugsanam. Turpiniet aizlugt par lideru konferenci, lai mes varetu kalpot tur pazemiba un musu Kunga speka un milestiba.

1 komentārs:

  1. Lai Dievs svētī JÜS visus un pasargā!!! Lai DIEVA vārds tiek godā celts un Jūsu katra viena sirds pieder Viņam, lai cilvēki tiešām aptver un satver Dieva Mīlestību un žēlastību!!!

    AtbildētDzēst